Mieszkanie dwupokojowe z niebieską ścianą
Double room apartment with blue wall

Rok: 2015
Zakres: projekt koncepcyjny i wykonawczy
Lokalizacja: Kraków, PL
Powierzchnia: 49 m2

Year:2015
Scope: concept and executive design
Localization: Krakow, PL
Area: 49 m2

http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-rzut.png
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz1.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz2.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz3.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz4.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz5.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz6.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz7.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz8.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz9.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz10.jpg
http://meeko.pl/files/gimgs/th-31_KRK-BOC-wiz11.jpg