ARCHITEKTURA i URBANISTYKA:

Projektujemy:
- domy jednorodzinne,
- domy bliźniacze,
- domy w zabudowie szeregowej,
- budynki wielorodzinne,
- przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
- budynki użyteczności publicznej,
- obiekty magazynowo-produkcyjne,
- zagospodarowanie terenu

Wykonujemy:
- analizy inwestycyjne
- programy funkcjonalno-użytkowe budynków
- projekty koncepcyjne
- projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze
- adaptacje projektów domów jednorodzinnych
- nadzory autorskie
- załatwiamy wszelkie procedury administracyjne związane z pozwoleniem na budowę, warunkami zabudowy
- Inwentaryzacje istniejących budynków
- Modernizacje istniejących budynków
- Wizualizacje 3D oraz makiety

ARANŻACJA WNĘTRZ:

Projektujemy wnętrza:
- Domów i mieszkań prywatnych
- Biur
- Hoteli
- Lokali usługowych
- Lokali handlowych
- Lokali gastronomicznych

Wykonujemy:
- Inwentaryzcje stanu istniejcego
- Projekty koncepcyjne
- Projekty wykonawcze
- Projekty autorskich mebli
- Zestawienia materiałów wykończeniowych, wyposażenia
- Nadzór autorski
- Wizualizacje komputerowe 3D

ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING:

We design:
- Houses,
- Semi-detached houses,
- Terraced houses,
- Multi-family buildings,
- Modernization, expansion and superstructure
- Public buildings,
- Production and storage facilities,
- Plot development

We offer:
- Investment Analysis
- Functional programs of buildings
- Conceptual designs
- Building multi-discipline projects and regulations
- Adaptations of family houses projects
- Supervisions
- We handle all the administrative procedures associated with a building permit, zoning
- Inventories of existing buildings
- Modernization of existing buildings
- 3D visualizations and models

INTERIOR DESIGN:

Interior design:
- Commercial and private apartments
- Offices
- Hotels
- Premises service
- Commercial Premises
- Dining locals

We offer:
- An existing state inventory
- Conceptual design
- Executive desing
- Original furniture design
- Statements of finishing materials, equipment
- Supervision
- 3D computer visualization